Hội thảo: “Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp – Hướ...

Deloitte Việt Nam và Smart Train hân hạnh mang đến cho các bạn sinh viên năm cuối thuộc các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội một buổi hội thảo hữu ích với chủ đề:…

fea_mo2
Lễ phát động Cuộc thi “Me of Tomorrow – Tôi của ...
fea_mo2_DTTL
Đối tượng và thể lệ cuộc thi ” Me of Tomorrow ” ...
fea_mo2
Cuộc thi ” Me of Tomorrow ” – Tôi của tươn...

Hội thảo: “Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp – Hướ...

Deloitte Việt Nam và Smart Train hân hạnh mang đến cho các bạn sinh viên năm cuối thuộc các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội một buổi hội thảo hữu ích với chủ đề:…

fea_mo2
Lễ phát động Cuộc thi “Me of Tomorrow – Tôi của ...
fea_deGRP
Deloitte Vietnam’s Graduate Recruitment Program 2015
fea_KPMGGRP
KPMG Vietnam’s Graduate Recruitment Programme 2015

Hội thảo: “Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp – Hướng tới thành công tương lai”

Deloitte Việt Nam và Smart Train hân hạnh mang đến cho các bạn sinh viên năm cuối thuộc các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội một buổi hội thảo hữu ích với chủ đề:…