fea_tt200
fea_UMTN
feature_LUYF
demointerview_feature
demointerview_feature

Thông tư 200 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp...

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập…

fea_UMTN
Học bổng “Ươm mầm tài năng” – Học viện tài...
feature_LUYF
Quỹ học bổng “Thắp sáng tương lai” – Lighting Up Your ...
demointerview_feature
Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và Phỏng vấn thử – Demo In...

Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và Phỏng vấn thử – Demo Interview

Vào ngày 14/11/2014 vừa qua tại Hội trường 700 – Học viện Tài chính, CLB Kế toán Kiểm toán viên A&A đã tổ chức thành công chương trình “Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và…

Học bổng “Ươm mầm tài năng” – Học viện tài chính 2015

Bạn muốn có công việc tốt trong các công ty BIG4, công ty đa quốc gia? Bạn muốn có những chứng chỉ về Kế toán Kiểm toán vô cùng giá trị mà chí phí bỏ…

A&A – Gặp mặt Gen 10

Vừa qua ngày 4/11/2014, 18h tại Hội trường 106, A&A Club – Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán viên Học viện Tài chính đã có buổi giao lưu thân mật, chào đón các CTV…