_MG_9424
10616601_758126540913601_8414768032426584664_n
image003
Gala
AIS 2014

INTERNSHIP DAY 2014 – Ngày hội thực tập Học viện Tài c...

Vào chủ nhật- ngày 14/9/2014, tại Học Viện Tài Chính đã diễn ra INTERNSHIP DAY – “Ngày hội thực tập” thu hút gần 600 sinh viên trong và ngoài Học Viện và hơn 10 công ty Kiểm…

10616601_758126540913601_8414768032426584664_n
Gala Chào Tân Sinh Viên K52 – HI! NEW STUDENTS
image003
NGÀY HỘI THỰC TẬP – INTERNSHIP DAY 2014 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH...
Gala
Gala “Chào tân sinh viên CQ52 Học viện Tài chính”...

INTERNSHIP DAY 2014 – Ngày hội thực tập Học viện Tài c...

Vào chủ nhật- ngày 14/9/2014, tại Học Viện Tài Chính đã diễn ra INTERNSHIP DAY – “Ngày hội thực tập” thu hút gần 600 sinh viên trong và ngoài Học Viện và hơn 10 công ty Kiểm…

10616601_758126540913601_8414768032426584664_n
Gala Chào Tân Sinh Viên K52 – HI! NEW STUDENTS
image003
NGÀY HỘI THỰC TẬP – INTERNSHIP DAY 2014 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH...
Gala
Gala “Chào tân sinh viên CQ52 Học viện Tài chính”...