demointerview_feature
demointerview_feature
1655971_754682994603326_3360885480459776102_n
FTMS_TestBig_feature
acca_featureImg

Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và Phỏng vấn thử – Demo In...

Vào ngày 14/11/2014 vừa qua tại Hội trường 700 – Học viện Tài chính, CLB Kế toán Kiểm toán viên A&A đã tổ chức thành công chương trình “Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và…

demointerview_feature
Hội thảo Kỹ năng phỏng vấn và phỏng vấn thử – Demo Int...
1655971_754682994603326_3360885480459776102_n
A&A – Gặp mặt Gen 10
FTMS_TestBig_feature
[A&A] – THỬ SỨC VỚI BÀI TEST BIG 4

Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và Phỏng vấn thử – Demo In...

Vào ngày 14/11/2014 vừa qua tại Hội trường 700 – Học viện Tài chính, CLB Kế toán Kiểm toán viên A&A đã tổ chức thành công chương trình “Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và…

demointerview_feature
Hội thảo Kỹ năng phỏng vấn và phỏng vấn thử – Demo Int...
1655971_754682994603326_3360885480459776102_n
A&A – Gặp mặt Gen 10
FTMS_TestBig_feature
[A&A] – THỬ SỨC VỚI BÀI TEST BIG 4

Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và Phỏng vấn thử – Demo Interview

Vào ngày 14/11/2014 vừa qua tại Hội trường 700 – Học viện Tài chính, CLB Kế toán Kiểm toán viên A&A đã tổ chức thành công chương trình “Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và…

Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và Phỏng vấn thử – Demo Interview

Vào ngày 14/11/2014 vừa qua tại Hội trường 700 – Học viện Tài chính, CLB Kế toán Kiểm toán viên A&A đã tổ chức thành công chương trình “Hướng dẫn Kỹ năng phỏng vấn và…

A&A – Gặp mặt Gen 10

Vừa qua ngày 4/11/2014, 18h tại Hội trường 106, A&A Club – Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán viên Học viện Tài chính đã có buổi giao lưu thân mật, chào đón các CTV…